Σύντομο βιογραφικό σημείωμα...

Ο Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης είναι απόφοιτος της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ζει στη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2005. Έχει κατά καιρούς εκπονήσει βοηθητικές σημειώσεις για τα διδασκόμενα φιλολογικά μαθήματα του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθώς και άλλα κείμενα γενικού προβληματισμού.