ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: WinXP ή νεότερο & Microsoft Access XP ή νεότερο

Τα λογισμικά δεν είναι συμβατά με λειτουργικό σύστημα Android και συσκευές Apple

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Φίλες και φίλοι,
Σας παρουσιάζω μία απλή εφαρμογή access, που δημιούργησα ο ίδιος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων μιας σχολικής μονάδας.

Η εφαρμογή αυτή έγινε δεκτή ως αναρτημένη ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο με θέμα "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», το οποίο έλαβε έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Φίλες και φίλοι,
Σας παρουσιάζω μία απλή εφαρμογή access, που δημιούργησα ο ίδιος και περιλαμβάνει τους αρχικούς χρόνους 600 περίπου ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Το λογισμικό αυτό μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε συσκευή διαβάζει αρχεία mdb (Microsoft Data Base, δηλαδή έχει εγκατεστημένο το προγράμμα Microsoft Access) και δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης λήμματος, εκτύπωσης και προσθήκης νέων ρημάτων, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον αρχικής οθόνης.

Η εφαρμογή αυτή έγινε δεκτή ως αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο με θέμα "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», το οποίο έλαβε έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2016.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Φίλες και φίλοι,
Σας παρουσιάζω μία απλή εφαρμογή access, που δημιούργησα ο ίδιος και περιλαμβάνει τους αρχικούς χρόνους, τη συζυγία και τη σημασία 1000 και πλέον λατινικών ρημάτων στην ενεργητική φωνή.

Το λογισμικό αυτό μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε συσκευή διαβάζει αρχεία mdb (Microsoft Data Base, δηλαδή έχει εγκατεστημένο το προγράμμα Microsoft Access) και δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης λήμματος, εκτύπωσης και προσθήκης νέων ρημάτων, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον αρχικής οθόνης.

Στον πρώτο από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε το βασικό αρχείο της εφαρμογής και να το αποθηκεύσετε, ενώ ο δεύτερος σύνδεσμος είναι ένας σύντομος οδηγός χρήσης (manual).

Η εφαρμογή αυτή έγινε δεκτή ως αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο με θέμα "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», το οποίο έλαβε έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2016.