Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο σχολικής μονάδας

2018-01-01

Στην ενότητα "Ελεύθερο Εκπαιδευτικό Λογισμικό" μπορείτε να κατεβάσετε λογισμικό για την πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων σε μία σχολική μονάδα.