ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ │ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ


(Α)

Η Μακεδονία από την Αρχαιότητα έως το 18ο αιώνα

(Β)
Το Μακεδονικό Ζήτημα

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το φάκελο αρχείων "MACEDONIA"

DOWNLOAD

Αποθηκεύστε το φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ (συνολικό μέγεθος 4,37 GB)

Στη συνέχεια ανοίξτε από τους δύο υποφακέλους αυτόν με τίτλο "VIDEO_TS" και τρέξτε το αρχείο "VIDEO_TS.IFO"

Τέλος, κάντε κλικ στο κεντρικό τετράγωνο που εμφανίζεται με το χάρτη της Ελλάδας και απολαύστε τη διήγηση.

Απαιτείται υψηλή ταχύτητα για το κατέβασμα του φακέλου 
Αφήστε ενεργοποιημένα τα ηχεία της συσκευής σας 

σε υψηλή ένταση 

Compatible with Windows Media Player


Γράψτε παρακάτω τις παρατηρήσεις σας ή βοηθήστε μας να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις