Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Νεοελληνική Γλώσσα" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

α) Θεωρία της Έκθεσης

β) Σχεδιαγράμματα Βασικών Θεμάτων

γ) Σημειώσεις Θεματικών Ενοτήτων

δ) Ασκήσεις Θεωρίας και Λεξιλογίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Φιλοσοφικός Λόγος Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Φιλοσοφικός Λόγος" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου του ανθρωπιστικού προσανατολισμού, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

α) Σχόλια για τις ενότητες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

β) Πλάτωνος "Πρωταγόρας" 

γ) Πλάτωνος "Πολιτεία"

γ) Αριστοτέλους "Ηθικά Νικομάχεια"

δ) Αρισατοτέλους "Πολιτικά"

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Λατινικά Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Λατινικά" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου του ανθρωπιστικού προσανατολισμού, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

α) Μεταφράσεις του σχολικού εγχειριδίου

β) Σημειώσεις γραμματικής - συντακτικού

γ) Παράρτημα σημειώσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου του ανθρωπιστικού προσανατολισμού, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

α) Αρχαία ελληνικά κείμενα

β) Αρχαία ελληνική γραμματική και συντακτικό

γ) Θεωρία δευτερευουσών προτάσεων

δ) Θεωρία πλαγίου λόγου

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

α) Σχεδιαγράμματα επιλεγμένων ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου 

β) Παράρτημα εικόνων και χαρτών

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Νεοελληνική Λογοτεχνία Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το σχολικό βοήθημα "Νεοελληνική Λογοτεχνία" απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου του ανθρωπιστικού προσανατολισμού, καθώς και σε καθηγητές φιλολογίας μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει των παρακάτω συγγραφέων:

α) Διονύσιου Σολωμού

β) Γεωργίου Βιζυηνού

γ) Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

δ) Κωνσταντίνου Π. Καβάφη

ε) Κώστα Καρυωτάκη

στ) Στρατή Δούκα

ζ) Γιάννη Ρίτσου

η) Οδυσσέα Ελύτη

θ) Μίλτου Σαχτούρη

ι) Νίκου Εγγονόπουλου

ια) Μανόλη Αναγνωστάκη

ιβ) Μαρίας Πολυδούρη

ιγ) Γιώργου Παυλόπουλου

ιδ) Κικής Δημουλά

ιε) Γιώργου Ιωάννου

Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα και από τον παρακάτω ιστότοπο


Γράψτε παρακάτω τις παρατηρήσεις σας ή βοηθήστε μας να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις