ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το υλικό που ακολουθεί προορίζεται για μαθητική χρήση----------------------------------------------------------

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

----------------------------------------------------------

Α) Γενική Εισαγωγή Φιλοσοφικού Λόγου ΕΔΩ

Β) Πλάτωνος "Πρωταγόρας"

     1. Γενική Θεώρηση ΕΔΩ

     2. Οπτικοακουστικό υλικό ΕΔΩ

     3. Ειδική Εισαγωγή ΕΔΩ

     4. Κείμενο - Μεταφράσεις - Σχόλια - Ερωτήσεις

         i. Ενότητα 1η ΕΔΩ

        ii. Ενότητα 2η ΕΔΩ

       iii. Ενότητα 3η ΕΔΩ

       iv. Ενότητα 4η ΕΔΩ

        v. Ενότητα 5η ΕΔΩ

       vi. Ενότητα 6η ΕΔΩ

      vii. Ενότητα 7η ΕΔΩ


Γ) Πλάτωνος "Πολιτεία"

     1. Ειδική Εισαγωγή ΕΔΩ

     2. Κείμενο - Μεταφρασεις - Σχόλια - Ερωτήσεις

         i. Ενότητα 11η

        ii. Ενότητα 12η

       iii. Ενότητα 13η